Processen - För en ständig utveckling

Välmående, trivsel och utveckling. Det är väl dit vi strävar de flesta av oss. Nu är det ju så att alla är individer och de här olika känslorna uppstår på olika sätt för olika människor.

Du kan inte ta hissen till framgång. Du tar det steg för steg.

Trivsel, välmående och utveckling, det är väl det de flesta av oss strävar efter? Det vi behöver vara med på är att de här känslorna uppstår på olika sätt hos olika individer. Vi behöver med andra ord ha koll på:

  • Vad individen har för behov - Vad behöver individen göra själv för att lyckas och vad behöver den från andra?
  • Individens rutiner - Hur ska individen jobba på daglig basis för att må och prestera så bra som möjligt?
  • Gruppens potential - Hur ska gruppen förvalta individerna och deras potential? Det här handlar också om att tydliggöra förväntningar på varandra i det vardagliga arbetet och samarbetet.
  • Våra spelregler - Med spelregler som vi tillsammans tagit fram och definierat blir det också lätt att ta upp det med någon i teamet som inte upplevs leva efter det vi kommit överens om.
  • Implementation - Ingenting är klart för att vi kommit överens om att vi ska göra det. Vi behöver börja leva och andas det vi kommit överens om.
  • Uppföljning - Uppföljning och direkt återkoppling. Här jobbar vi med att se det positiva och återkopplingen ska vara minst 95% positiv. Varför så positivt? För att det funkar bäst när vi ska förändra något.

Vi befinner oss i en ständig förändring. Den som är smart anpassar sig till den nya vardagen och inser att utveckling inte är ett projekt. Det är en ständigt pågående process.

Mikael lundgren/skråmträskmodellen