OM OSS

"Det är min fasta och fulla övertygelse att människor är goda. Det som händer i vardagspusslet är att vi glömmer bort att vara den positiva kraft vi faktiskt är."

Mikael Lundgren

Grundare 

Kultur - Fyra tips på hur ni kan jobba med er kultur.

Kultur, detta spännande ord som syns överallt.

Till att börja med behöver vi vara överens om vad kultur är. Enkelt sett kan vi säga att kultur är det vi gör dagligen, det finns dock en till tydlig definition av vår kultur:

- Konsekvenserna vårt agerande får definierar vår kultur.

Här kommer mina tips för hur du odlar en kultur att trivas i:
1. Definiera vilka förväntningar ni har på varandras beteenden i vardagen.
2. Uppmuntra varandra till att leva efter dessa förväntningar med positiv förstärkning.
3. Ta fram hur vi hanterar när någon inte upplevs uppfylla förväntningarna.
4. Återkoppling, följ upp och stäm av. Ligger vi rätt till eller ska vi justera?

Min bakgrund

Efter 20 år inom Räddningstjänsten där jag arbetat och utbildat i krissituationer får jag nu använda min erfarenhet till att utveckla arbetsplatser där trivsel skapar resultat. Min grundinställning som instruktör har alltid varit att alla ska med, för det blir en fantastisk resa när individen går från att vara osäker och utesluten till trygg och delaktig.

Jag är van att möta människor under den värsta dagen i deras liv. Ett arbete som ställer höga krav på ett empatiskt och professionellt bemötande. Ett arbete jag och mina kollegor aldrig hade klarat av om vi inte utvecklat metoder för ge varandra stöd. Och det som fungerar i kris kan faktiskt skapa underverk i vardagen.

Jag vill att det vi gör tillsammans med kunden ska göra skillnad. Inte bara vara en inspiration eller en kul dag/kurs/workshop. Jag googlade runt hur du får en organisation att byta arbetssätt eller förändra sig och OBM (Organisational Behaviour Management)dök upp allt oftare. Det blir bara tydligare och tydligare ju mer jag lär mig om OBM och mänskligt beteende.
OBM hjälper oss förstå varför människor gör som de gör och hur vi kan uppmuntra att göra mer av det som vi kommit överens om.


Grundinställning - En människa i sig kan aldrig vara ett problem, däremot kan det de gör vara det. Då behöver vi ändra det människan gör, inte människan.

Mitt löfte

  • Eftersom jag vill se andra människor lyckas lovar jag er närvaro och uppbackning för att vi ska få detta att flyga tillsammans. Mitt engagemang för att skapa förutsättningar för er att lyckas. Förutsättningar för att skapa en arbetsplats som människor vill gå till och trivs på. Tydlighet vad som förväntas av medarbetarna. Era alldeles egna spelregler, eller ”Code of conduct”, en process som skapar delaktighet och knyter starkare band inom teamet.

    Jag gör detta genom:
  • En strukturerad process med ett tydligt resultat
  • Bygga kulturen utifrån de mänskliga behoven, med fokus på beteenden och konsekvenser
  • Skapa förutsättningar för att bygga individen och teamet Inspirera till nyfikenhet på sig själv och andra
  • Använda metoder från OBM )Organisational Behaviour Managment), med tung vetenskaplig evidens för.

Namnet kommer från Skråmträsk där jag bor.

En by som kännetecknas av en naturlig hjälpsamhet och omtanke som jag är stolt av att vara en del av. En stolthet jag nu hjälper till att skapa på arbetsplatserrunt om i Sverige.

2023-03-13

Eric Johansson, Marknadschef, Valutec

Vi har vid två tillfällen anlitat Mikael ”Sheriffen” Lundgren på temat "hållbart arbetsklimat”. Sheriffen här påläst och angriper på ett jordnära sätt organisationens och individens utmaningar. Han har en avslappnad framtoning som skapar förtroende hos åhöraren vilket leder till bra och tänkvärda diskussioner.

2023-03-13

Annika Zimmermann, VD, Zimmermans Rekrytering & HR Konsult

Du tog oss genom dagen med varm och trygg hand. Du inspirerar genom att använda Skråmträskmodellen och att ge processen guldkant av egna upplevda situationer och vetenskapliga teorier. Det ger dynamik i presentationen. Vi är enade i att vi hade en rolig och inspirerande dag.