Att lära av sina erfarenheter med After Action Review

Utvärdering, reflektion och analys är en vital del i företagets utveckling. Om ni redan jobbar med detta och är nöjda med era verktyg så grattis och fortsätt med det! Är ni däremot nyfikna på en strukturerad och effektiv metod för att utvärdera en händelse så har vi ett bra verktyg för detta i AAR (After Action Review)

Metoden och när den ska användas

After Action Review kommer från början från den amerikanska militären, de har använt metoden för ett aktivt lärande när det utvärderat en insats. Med frågorna som ställs blir det tydligare att sätta mål och analysera om målet uppnåtts, hur vi nådde dit, varför vi inte nådde dit och vad vi ska lära oss av processen? Verktyget har hjälpt teamen att förstå målet och vad de behöver göra för att uppnå det. Jag har använt metoden inom arbetet i Räddningstjänsten där vi kontinuerligt analyserade våra insatser, vi kallar det för insatsutvärdering. Här har jag även fått genomgå en dialogledarutbildning för att leda dessa utvärderingar.

En After Action Review passar bra att använda efter en specifik händelse (föregående pandemi till exempel), en rekryteringsprocess, en uppstart av en ny avdelning, omorganisation, start av en ny produktionslina. Den går att använda varje gång ni vill utvärdera ett arbete helt enkelt. Den går till och med att köra efter ett möte för att utvärdera möteskulturen på en arbetsplats.

Vill du veta mer? Då bokar du ett möte med knappen ovan eller fyller i kontaktformuläret så tar vi det därifrån

E-POST
TELEFON

Enligt studien nedan ökar team som kontinuerligt jobbar med utvärdering sin effektivitet med 25%

Källhänvisning: Tannenbaum et al. 2012, Do team and individual debriefs enhance performance? A meta-analysis.