Välkommen till vår meny av olika erbjudanden!

Skråmträskmodellen erbjuder en rad olika upplägg. Du kan läsa mer om det nedan samt se några filmklipp. Vad varje upplägg innebär specifikt kan ni läsa om nedan. Sommartid (maj-oktober) går det även utmärkt att kombinera våra erbjudanden i en unik lokal, nämligen Skråmträsk Saloon

1 - Vi borde göra något men vet inte var vi ska börja. Vi behöver en struktur och stöd.

2 - Vi skulle behöva en omstart, någon som hjälper oss i form av en överenskommelse och hjälper oss skapa vår drömarbetsplats.

3 - Stort fokus läggs på ledarna, nu vill vi göra något för medarbetarna för att göra dem delaktiga.

4 - Vi jobbar med ledarskap och värdegrund. Vi når från ledningen dock inte riktigt fram med budskapet till medarbetarna. Vi behöver en insats för ledarna

5 - Vi skulle behöva jobba med vår kultur, hur ska vi definiera den?

6 - Vi skulle behöva arbete med säkra beteenden och öka förståelsen för detta.

7 - Vi hinner inte med. Vi vet vad vi borde göra men lyckas inte skapa tiden för det.

8 - Våra ledare skulle må bra av att ha en mentor att bolla kring ledarskap.

9 - Vi skulle behöva en punktinsats på våra verksamhetsdagar.Någon utifrån som kom in och håller ett block som vi kommit överens om.

10 - Det finns tendenser till "vi och dem". Vi skulle behöva skapa samsyn.

11 - Vi har mycket bra på gång, vi har egentligen bara behov av lite injektion, inspiration utifrån.

12 - Vi har haft några stora projekt/händelser som vi skulle behöva ta in någon utifrån som hjälper oss att utvärdera.

Föreläsningar

Ibland räcker det att få lite inspiration och att väcka tankar. Föreläsningen innehåller vårt recept för hur vi skapar förutsättningar för varandra att lyckas i ett team. Om du vill ha en ledtråd handlar det om Psykologisk trygghet.

Workshop/Utbildning

Under en halvdag eller heldag ses vi för att få en lite mer djupare förståelse kring varför vi gör som vi gör och vad som driver mänskliga beteenden. Fokus ligger på vad vi ska  göra och hur vilka konsekvenser det ska få för att förändringen ska bli permanent.

Processen

Ett långsiktigt arbete under ett år när vi med återkommande träffar bygger företaget från individen och utåt, med hänsyn till teamets potential. Mot tydliga förväntningar och spelregler anpassade efter individ och team för att nå företagets mål.

Erfarenhetsåterföring i en lärande organisation

Ibland behöver vi titta på det som varit för att komma vidare. Vad har vi lärt oss av historien? Vad ska vi fortsätta göra? Vad ska vi börja göra för att få ett nytt resultat? Vad ska vi sluta göra för att undvika att upprepa gamla misstag?

HR för det lilla företaget

Vad skulle det innebära för er om ni fick hjälp att säkerställa ert kollektiva lärande? Någon utifrån som kom in och valastade er i de här frågorna som handlar om att utvveckla medarbaterna och ledarna på företaget. Hjälp finns att få i en kostnadseffektiv och tidsavlastande form.

Är du osäker på vad som passar bäst för er?

Klicka på länken nedan och boka ett möte så pratar vi igenom var ni befinner er och vad som passar bäst just nu. Jag finns här för att hjälpa.