Skråmträskmodellen

Systematiskt trivselarbete

Individen

Vad behöver individen själv göra för att ge sig själv förusättning att lyckas och vad behöver den från omgivningen?

Teamet

Hur ska vi i teamet göra för att få ut max av våra medlemmar. Hur kan vi få alla att bli som bra som möjligt?

Rutiner

Vad behöver vi som individer och team  för rutiner för att kunna utföra vårt arbete så bra som möjligt? 

Spelregler

Hur ska våra spelregler se ut?  Hur vill vi att vårt sociala samarbete ska se ut? Vad är ok att göra, vad är inte ok att göra och hur hanterar vi det?

Trivsel

Resultatet blir trivsel, när vi implementerat det vi kommit överens om och aktivt jobbar med uppföljning av detta. När vi trivs och mår bra kommer resultaten.

Med över 20 års erfarenhet från operativ räddningstjänst

där jag gått från nyutbildad brandman till instruktör och därefter befäl, så har jag god erfarenhet av att både leda och vara en i gänget.

Mikael Lundgren

GRUNDARE SKRÅMTRÄSKMODELLEN

Struktur, glädje, gemenskap & uppföljning

Med Skråmträskmodellen får ni tillsammans på arbetsplatsen utforma era egna spelregler som är skräddarsydda för just er arbetsplats och era medarbetade. Vi har ett stimulerande klimat där varje medarbetares åsikter uppmärksammas och är betydelsefulla för att vi ska kunna uppnå en gemensam struktur. Genom teamwork och samarbete sätter ni era regler samtidigt som vi har roligt och förbättrar våra relationer med varandra. Med hjälp av tydliga regler blir ert arbete mer flexibelt och ger organisationen en stabil grund. Vi följer alltid upp och sammanställer det ni kommit fram till för att det sedan ska vara logiskt och enkelt för er att bemästra detta i praktiken.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Namn